เวลาเซิฟเวอร์:
สำหรับลูกค้ารายบุคคล
สำหรับบัญชีเงินสด
สำหรับบัญชีแบบมาร์จิ้น (Crypto, ECN, STP)