Waktu server:
Untuk Pelanggan Runcit
Dokumen Umum (digunakan untuk semua jenis akaun)
Untuk Akaun Tunai
Untuk Marginal Akaun (Crypto, ECN, STP)
Untuk Pemegang Akaun Master dan Pengikut