زمان سرور:
برای مشتریان خرده
برای حساب‌های نقد
برای حساب‌های مارجینال (رمزی، ای سی ان، اس تی پی)